Svoboda & Kučera | advokáti

SVOBODA & KUČERA ADVOKÁTI je společenstvím advokátních kanceláří AK Svoboda s.r.o. a AK Kučera s.r.o., které ve vzájemné spolupráci poskytují právní služby široké klientele tuzemských i zahraničních korporací, jakož i fyzickým osobám, podnikatelům i spotřebitelům.

Zakládajícími partnery jsou advokáti JUDr. Jiří Svoboda, společník AK Svoboda s.r.o., a JUDr. Jan Kučera, společník AK Kučera s.r.o.

AK Svoboda s.r.o.

Stavitelská 1099/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 24155063, DIČ: CZ24155063
spisová značka: C 183712 vedená u MS v Praze
bankovní spojení: 2101950290/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

AK Kučera s.r.o.

sídlo: Stavitelská 1099/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 29144604, DIČ: CZ29144604
spisová značka: C 203750 vedená u MS v Praze
bankovní spojení: 2108358353/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Občanské právo

Spory

Korporátní právo

Fúze a akvizice (M&A)

Nemovitosti

Hospodářská soutěž

Insolvence

Medicínské právo

Trestní právo

JUDr. Jiří Svoboda

JUDr. Jiří Svoboda
M:
(+420) 731 462 515
E:
svoboda@sk-advokati.cz
DS:
x8ff95j

Zaměření:

Jazyk:

Curiculum Vitae

Vzdělání:

 • 1997 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2009 složil rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Profesní praxe:

 • 1997—2001 koncipientská praxe v advokacii
 • 2001 zapsaným advokátem pod ev. č. 8760
 • 2001—2006 praxe v několika advokátních kancelářích
 • 2007 založil samostatnou právní praxi
 • 2011 založil AK Svoboda s.r.o.
 • 2016 založil společenství advokátních kanceláří SVOBODA & KUČERA, ADVOKÁTI

JUDr. Jan Kučera

JUDr. Jan Kučera
M:
(+420) 731 510 675
E:
kucera@sk-advokati.cz
DS:
b8bg3ne

Zaměření:

Jazyk:

Curiculum Vitae

Vzdělání:

 • 2003 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • 2002—2003 studijní stáž na Institutu lidských práv a humanitárního práva Raoula Wallenberga v Lundu (Švédsko)
 • 2004 složil rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Profesní praxe:

 • 1997—2002 právní praxe při studiu v advokátní kanceláři
 • 2003—2007 koncipientská praxe v advokacii
 • 2007 zapsaným advokátem pod ev. č. 11685
 • 2007—2012 spolupracující advokát v tuzemské advokátní kanceláři
 • 2012 založil AK Kučera s.r.o.
 • 2016 založil společenství advokátních kanceláří SVOBODA & KUČERA, ADVOKÁTI

Mgr. Petr Slabý, LL.M.

Mgr. Petr Slabý, LL.M.
M:
(+420) 773 615 649
E:
slaby@sk-advokati.cz
DS:
e7pgdse

Zaměření:

Jazyk:

Curiculum Vitae

Vzdělání:

 • 2003 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • 2007 absolvoval Law School of the Southampton Solent University

Profesní praxe:

 • 2008 zapsaným advokátem pod ev. č. 12126
 • 2008—2014 praxe v tzv. velkých advokátních kancelářích
 • 2014—2017 zastupování státu ve sporech o náhradu škody
 • 2017 připojil se ke společenstvím advokátních kanceláří SVOBODA & KUČERA, ADVOKÁTI

Mgr. Martin Lorenc

Mgr. Martin Lorenc
M:
(+420) 776 739 769
E:
lorenc@sk-advokati.cz
DS:
7h8qrnw

Zaměření:

Curiculum Vitae

Vzdělání:

 • 2009 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Profesní praxe:

 • 2005—2009 postupně vykonával aktivní právní praxi na Ministerstvu spravedlnosti ČR – Odbor odškodňování, v Exekutorském úřadu Praha 3 a v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu
 • 2009—2012 pracoval jako advokátní koncipient u JUDr. Jiřího Svobody.
 • 2012 zapsaným advokátem pod ev. č. 14756
 • 2013 provozuje samostatnou advokátní praxi a nadále spolupracuje se společenstvím advokátních kanceláří SVOBODA & KUČERA, ADVOKÁTI

SVOBODA & KUČERA | ADVOKÁTI

Stavitelská 1099/6
160 00 Praha 6

T:
(+420) 222 965 861
E:
office@sk-advokati.cz
W:
www.sk-advokati.cz

Informace pro spotřebitele:
Pokud byste pociťovali jakoukoli nespokojenost s námi poskytovanými právními službami, neváhejte nám to prosím sdělit (osobně, telefonicky, e-mailem či písemně). Jsme přesvědčeni o tom, že společně najdeme řešení. V případě, že byste i přesto nebyli plně spokojeni, máte v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele možnost obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem – spotřebitelem a advokátem, kterým je Česká advokátní komora. Více informací najdete na www.cak.cz.