Advokátní kancelář Svoboda

AK SVOBODA s.r.o. je advokátní kancelář poskytující široké spektrum právních služeb. Zajišťujeme komplexní právní servis zahraničním a tuzemským podnikajícím subjektům, zahrnující korporátní právo (právní problematika založení a fungování obchodních společností), vytvoření vzorové smluvní agendy v příslušném oboru podnikání klienta, právní pomoc při řešení chodu firmy včetně pracovního práva, řešení obchodních sporů, zahrnující zejména právní pomoc při mimosoudních dohodách v jednotlivých obchodních případech a zastupování klienta v soudních či rozhodčích řízeních včetně exekučního vymáhání pravomocně přiznaných nároků.

Zahraniční osoby, které zastupujeme, oceňují náš individuální přístup při vytvoření potřebného právního rámce pro jejich podnikání, který jim výrazně ulehčuje vstup a fungování na tuzemském trhu. Naše právní asistence zahrnuje nalezení vhodné formy podnikání pro klienta, vyřízení povolení pobytu cizinců na území České republiky, založení obchodní společnosti příslušné právní formy, vyřízení povolení k podnikatelské činnosti, zajištění účetního a daňového servisu se spolupracujícími účetními a daňovými poradci, ale např. i nápomoc při výběru a získání administrativních či výrobních prostor dle požadavků klienta.